Japp, på lördag åker jag till Spanien

Kategori: EVERYTHING


U

Jag har lärt mig att det är så mycket lättare

Kategori: EVERYTHINGDon't fucking think

Kategori: EVERYTHING

Ibland är det bara så
Du känner dig ensammast i världen
Och kanske är du det
För vem kan du dela allt med egentligen?
Vem kan du höra av dig till halv två på natten när tårarna strömmar? 

Ibland är det bara så
Du är ensam